Wetgeving

Wetgeving 01.jpg

Sinds de invoering van de "Welzijnswet" van 04 augustus 1996 heeft er ook een mentaliteitswijziging plaatsgevonden.

 

Deze welzijnswet is het resultaat van het invoeren van een Europese richtlijn in onze Belgische rechtsleer. 

In plaats van zich nog enkel te concentreren op de pure arbeidsveiligheid, zoals het vroeger ten tijde van het ARAB (Algemeen reglement voor de arbeidsbescherming) was, heeft de wetgever ervoor gekozen om vanaf de invoering van de nieuwe wet te spreken over welzijn in plaats van veiligheid.

De welzijnswet wordt beschouwd als de basistekst waarvan vertrokken wordt voor het organiseren van het preventiebeleid.  Uiteraard is deze basistekst door de jaren heen verduidelijkt en uitgebreid door KB's en uitvoeringsbesluiten.  De verzameling van al deze teksten zijn gebundeld in wat men de "Codex over het welzijn op het werk" noemt.