Ergonomie

Ergonomie04.jpg

Ergonomie is het geheel van multidisciplinaire kennis die de mogelijkheden en handigheden van de individuen bestudeert.  Alle aspecten delen eenzelfde doel : producten, taken en machines aanpassen aan de noden en capaciteiten van de personen die ermee werken en zodoende de efficiëntie, veiligheid en welzijn van de gebruikers te verbeteren.

Hetgeen zeker vermeden moet worden is dat de werknemers zich gaan aanpassen aan de taken of machines.  Het ontwerpen van werkposten, machines en gereedschappen zonder enige ergonomische bekommernis heeft zeer duidelijke en verregaande gevolgen : 

  • Op korte termijn : het verhogen van arbeidsongevallen te wijten aan ondoordacht ontwikkelde werkposten en/of machines en gereedschappen.

  • Op lange termijn : een verhoging van musculaire aandoeningen veroorzaakt door slechte houdingen, herhaalde beginnen, het manipuleren van zware voorwerpen

Vergeten we hierbij niet dat wanneer e de taken en gereedschappen aanpassen aan de noden en eigenschappen van de werknemers, deze de taken eenvoudiger kunnen volbrengen en ongelukken en kwetsuren kunnen vermeden worden, wat ook de efficiëntie ten goede komt.

Doelstellingen van de ergonomie : 

  • Optimaliseren : optimaliseren van de reeds aanwezige wisselwerking tussen de beschikbare werknemers en de gebruikte technologie.

  • Selecteren : Die methodologie selecteren die het best is aangepast aan de beschikbare werknemers.

  • Productiviteit verhogen : Zowel op kwalitatieve als op kwantitatieve manier de productiviteit en de voldoening van de werknemers verhogen.

  • Werkpost ontwikkelen : De werkpost ontwikkelen zodanig dat het werk comfortabel en gemakkelijk wordt en in overeenstemming met de veiligheids- en gezondheidsvoorwaarden kan worden uitgevoerd.