DIENSTEN

Rond het thema van welzijn op het werk bestaan heel wat misvattingen.  Zaakvoerders zijn vaak niet op de hoogte van de wettelijke verplichtingen en mogelijk zware sancties die deze wetgeving met zich meebrengt.  Zonder het te weten zijn de zaakvoerders van een KMO die maximum 20 werknemers telt verondersteld de taak van preventieadviseur op zich te nemen.  Het spreekt voor zich dat deze mensen noch de tijd, zin of kennis hebben om zich hiermee bezig te houden.  Zij willen zich immers volledig met de core business van hun bedrijf bezig houden.

Jolexco wil voor deze mensen een betrouwbare partner zijn en hen bijstaan in het opstellen van een accuraat en up-to-date welzijnsbeleid.  Door deze samenwerking kan de zaakvoerder zich verder concentreren op zijn bedrijf terwijl hij op vlak van preventiebeleid toch op beide oren kan slapen.

In onderstaande kolommen kan u lezen op welke manieren wij u van dienst kunnen zijn.  Wij maken voor elk onderdeel met veel plezier een passende offerte.  Wij werken bewust niet met jaarcontracten, omdat dit veelal tot ongenoegen bij de klant leidt wegens teveel facturatie voor te weinig dienstverlening.

Preventie07_bewerkt.jpg
Opleiding 01.jpg
Consulting 02.jpg

BASISPAKKET PREVENTIE

De meeste van de bedrijven waarmee wij in contact komen hebben weinig of geen ervaring (hoewel wettelijk verplicht) met het uitwerken van een preventiebeleid.

Om deze ondernemingen op een soepele, kosten- en tijdsbesparende manier te laten overstappen naar een efficiënt uitgewerkt welzijnsbeleid in overeenstemming met de huidige wetgeving, biedt Jolexco een basispakket preventie aan.

In dit basispakket worden een aantal verplichte documenten opgesteld volgens een vastgelegd stramien.

In eerste instantie wordt er gestart met het opstellen van een risicoanalyse van alle activiteiten  van de desbetreffende onderneming.

Klik hier om meer te weten te komen over de inhoud van een basispakket en hoe dit in jouw onderneming concreet kan worden opgestart.

OPLEIDING MEDEWERKERS

 

Een goed uitgewerkt en up-to-date welzijnsbeleid is een must in elke onderneming.

 

Het mag echter niet enkel een administratief dossier zijn dat achter slot en grendel in het bureel van de zaakvoerder bewaard wordt.

 

Het is uitermate belangrijk dat de medewerkers ingelicht worden over het welzijnsbeleid dat in hun onderneming ingevoerd werd.`

 

Mijn ervaring leert mij dat de zaakvoerders niet staan te springen om deze materie over te brengen bij hun medewerkers.

Laat dit nu juist één van de troeven van Jolexco zijn. Wij nemen met plezier deze taak van de zaakvoerders over en leggen op een duidelijke en gestructureerde wijze aan het personeel uit waarom en op welke wijze dit beleid in de onderneming is uitgewerkt.

Natuurlijk zijn er naast deze opleiding en informatieverschaffing voor de medewerkers van het bedrijf nog zeer veel andere verplichte opleiding in het kader van de algemene veiligheidspolitiek.

Hierin zijn wij echter niet gespecialiseerd en werken we liever via een professionele en betrouwbare partner die wel over een uitgebreide, aangepaste infrastructuur en vakmensen beschikt.

Wij vinden dat Noa Trainings over alle aspecten beschikt om kwaliteitsvolle opleidingen te geven en daarom zijn zij onze bevoorrechte partner ivm opleidingen.

Klik hier om naar hun website doorverwezen te worden en ontdek hun grote aanbod aan trainingen.

ADVIESVERLENING

 

Onder het motto : "Voor elk probleem, bestaat er een oplossing" heeft Jolexco een uitgebreide adviesverlening uitgewerkt.

Na het opstellen van een basispakket preventie zullen vele bedrijven deze basis willen en moeten uitbreiden. In de wet wordt immers gesproken over een dynamisch preventiebeleid, wat wil zeggen dat er naarmate de onderneming zich ontwikkelt nieuwe uitdagingen ontstaan of dat het huidig preventiebeleid moet aangepast worden.

Het kan onder meer gaan over : 

  • het opstellen van een preventief alcohol- en drugsbeleid.

  • Aanpassen van arbeidsreglement aan de huidige welzijnswetgeving.

  • Analyse van de te gebruiken persoonlijke beschermingsmiddelen.

  • Toolboxmeetings

  • EHBO

  • Tijdelijke vervanging van de interne preventieadviseur.

  • Bijstand voor de interne preventieadviseur.

  • ...

Zoals reeds gezegd is het zeer belangrijk om van bij de ontwerpfase van een werkplaats, kantoor en dergelijke rekening te houden met de preventiebeginselen.

Wij controleren uw plannen en zorgen ervoor dat uw nieuwe gebouwen conform zijn aan de huidige welzijnswetgeving.

bouwplan.jpg